Období
Zavolejte nám

ASOCIACE STAROŽITNÍKŮ, z.s.

Portrét

První portréty vznikly už ve starověku. Mohutný rozvoj portrétů se rozvinul v renesanci. Portréty mohou znázorňovat jednotlivce, může jít i o dvojportrét, vyjadřující též milenecké, manželské nebo sourozenecké vztahy, dále o trojportrét či skupinový portrét, zachycující ve své žánrovosti, reprezentativnosti, scénickém nebo dějovém dramatickém výjevu složité sociální a třeba i psychologické vztahy. V 19. století zájem o portrétování upadá kvůli nástupu fotografie. Mezi typy portrétů se řadí autoportrét, jakožto specifický typ a kryptoportrét, jenž je vyobrazením náboženských výjevů či mytologických scén.


Vyberte požadované období vzniku:
0
1975
Vyberte požadované cenové rozmezí:
1500
109300