Období
Zavolejte nám
Kabelky z celého světa

Kresba

Podle své funkce může být kresba přípravnou fází grafického, malířského nebo sochařského díla, letákovou nebo knižní ilustrací, náčrtem, studií, podkresbou pro grafický list. Je také i samostatným dovršeným dílem. Rozšíření kresby a vzestupu jejího významu byl dán i čínským objevem papíru, dovezeného do Evropy Araby ve 12. století. Jeho používání zasáhlo do dělby umělecké práce a dovršilo také osamostatnění kresby, která se stávala sběratelským předmětem, rozšířením tvůrčích možností o přírodní a modelové studie, o kopie i o zachycení původních výtvarných představ.


Vyberte požadované období vzniku:
0
2015
Vyberte požadované cenové rozmezí:
1500
29120