Období
Zavolejte nám

ASOCIACE STAROŽITNÍKŮ, z.s.

Kresba

Podle své funkce může být kresba přípravnou fází grafického, malířského nebo sochařského díla, letákovou nebo knižní ilustrací, náčrtem, studií, podkresbou pro grafický list. Je také i samostatným dovršeným dílem. Rozšíření kresby a vzestupu jejího významu byl dán i čínským objevem papíru, dovezeného do Evropy Araby ve 12. století. Jeho používání zasáhlo do dělby umělecké práce a dovršilo také osamostatnění kresby, která se stávala sběratelským předmětem, rozšířením tvůrčích možností o přírodní a modelové studie, o kopie i o zachycení původních výtvarných představ.


Vyberte požadované období vzniku:
0
2015
Vyberte požadované cenové rozmezí:
1500
29120