Období
Zavolejte nám

ASOCIACE STAROŽITNÍKŮ, z.s.

Grafika

Grafika má velký myšlenkový a umělecký vliv. Jednotlivé grafické techniky předpokládají určitý typ uměleckého zážitku, který odpovídá jejich společenské funkci; dřevořez, dřevoryt a linoryt mají povahu společenskou, u mědirytu, ocelorytu a suché jehly převažují složky intimního a komorního zážitku. Grafika plní i různé umělecké, estetické a sociální funkce.


Vyberte požadované období vzniku:
0
2022
Vyberte požadované cenové rozmezí:
600
57500